martedì 31 maggio 2011

Look # 273

On Asurax:

Skin:  [Al Vulo! Skin] - [ elena ] - [ red pale ] - N E W ! 
Hair: Magika // Blonde Pack // Sonia - PRICED 
Bikini:=blu= bikini crochet black (bagged) N E W ! 
Make up: Pink Acid Fierce Kitty Face Make-Up 2 Pack N E W ! 
Earrings:  NHA! Earrinhgs Sana  Gift of May  - Group GIFT 
Shoes: N-core  SENSE XtremeHeel  - Group GIFT 

Nessun commento:

Posta un commento